Projekty, ocenenia

06 Oct 2020

Projekt digitalizácie Centra podpory profesionálnych rodín

Projekt digitalizácie Centra podpory profesionálnych rodín bol zrealizovaný z dôvodu očakávanej druhej ... Viac
12 Aug 2019

Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III

Cieľom národného projektu („NP“) „Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou“, ktorá bude realizovaná prostredníctvom podaktivít:... Viac
12 Sep 2018

Ďakovný list Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a. s. Bratislava.

Ďakovný list        V mene detí a zamestnancov Detského domova Komárno chcem vysloviť veľkú vďaku za ... Viac
01 Aug 2018

Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach

Národný projektPodpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach Programové obdobie:   2014-2020 ... Viac
15 Oct 2015

Football people

ktorý organizuje Detský domov Komárno v spolupráci s obecným úradom Čalovec. detí z detského domova do širšej komunity a&n... Viac
19 Dec 2013

Ďakovný list nadácií Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen SlovakiaĎakujeme za podporuDetský domov Komárno sa zapojil do projektu Nadácie Volkswagen Slovakia s názvom „Inovatí... Viac
10 Nov 2008

Z detského domova do rodiny

Detský domov Komárno získal za rok 2007 od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ocenenie Z DETSKÉHO DOMOVA DO RODINY.... Viac

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.