Projekty, ocenenia

30 May 2023

Ocenenie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodin... Viac
17 Oct 2022

Ocenenie Profesionálneho náhradného rodiča

         V rámci našich nominácií na prvý ročník oceňovania p... Viac
22 Nov 2021

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 -2030

Cieľ národného programu: definuje základné východiská o právach osôb so zdravotn&yacut... Viac
10 Jan 2021

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014-2020

Informácie o národnom programe rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 - 202... Viac
06 Oct 2020

Projekt digitalizácie Centra podpory profesionálnych rodín

Projekt digitalizácie Centra podpory profesionálnych rodín bol zrealizovaný z dôvodu očakávanej druhej ... Viac
12 Aug 2019

Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III

Cieľom národného projektu („NP“) „Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou“, ktorá bude realizovaná prostredníctvom podaktivít:... Viac
12 Sep 2018

Ďakovný list Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a. s. Bratislava.

Ďakovný list        V mene detí a zamestnancov Detského domova Komárno chcem vysloviť veľkú vďaku za ... Viac
01 Aug 2018

Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach

Národný projektPodpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach Programové obdobie:   2014-2020 ... Viac
15 Oct 2015

Football people

ktorý organizuje Detský domov Komárno v spolupráci s obecným úradom Čalovec. detí z detského domova do širšej komunity a&n... Viac
19 Dec 2013

Ďakovný list nadácií Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen SlovakiaĎakujeme za podporuDetský domov Komárno sa zapojil do projektu Nadácie Volkswagen Slovakia s názvom „Inovatí... Viac
10 Nov 2008

Z detského domova do rodiny

Detský domov Komárno získal za rok 2007 od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ocenenie Z DETSKÉHO DOMOVA DO RODINY.... Viac

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.