Pomohli nám počas roku 2018

Firmy a organizácie

 • SILCOTEC EUROPE (Sk) s.r.o., Komárno
 • FEED THE HUNGRY nadačný fond, Praha 8
 • SETZER INTERNATIONAL SLOVENSKO s.r.o., Malinovo
 • CK TIP travel a.s., Piešťany
 • Občianske združenie Paraboláni, Komjatice
 • EMMER GROUP s.r.o., Nová Stráž
 • Stredná priemyselná škola Komárno
 • Materská škola a Základná škola Srobárová
 • Materská škôlka Moča
 • Mesto Komárno
 • Motocyklový klub Komárno
 • Albatros Media Slovakia s.r.o., Bratislava
 • PAM–I Slovakia s.r.o., Komárno
 • KomPolster s.r.o., Nová Stráž
 • a ďalší darcovia, ktorí si neželajú byť menovaní

Fyzické osoby

 • Ing. Radi Balázs, Komárno
 • Alzetta Michele, Taliansko
 • Kamila Nosianová, Komjatice
 • Tímea Olléová Komárno
 • Jozef Kiss, Komárno
 • Zuzana Kuglerová, Nové Zámky
 • Norbert Toma, Komárno
 • Zsolt Csicsó, Komárno
 • Ing. Tibor Plecho, Komárno
 • Slávka Švajdová, Komjatice

Rodiny z Komárna a okolia

 • Farkas
 • Gombík
 • Lombošová
 • Pápayová
 • Sarkoziová
 • Veselá
 • Staršie

  Firmy a organizácie

  • Kaufland, Komárno
  • SILCOTEC EUROPE (Sk) s.r.o. Komárno
  • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava
  • Nadácia Volkswagen Slovakia
  • CK TIP travel a.s. Piešťany
  • VeloLove s.r.o. Dunajská Streda
  • GAZELA Slovensko, spol. s r.o., Komárno
  • Star Pharma s.r.o. Trnava
  • Mládežnícka organizácia IUVEN, Komárno
  • Tesco, hypermarket Komárno
  • NUTRICIA, s.r.o., Bratislava
  • Gesselschaft Helvetia - Hungaria, Möhlin
  • Lesy SR – š.p., OZ Palárikovo
  • Groop SK, s.r.o. Bratislava
  • Terézia Company, Praha
  • Občianske združenie Pro Mached, Veľká Mača
  • Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
  • Národná banka Slovenska, Bratislava
  • Americká námorná pechota
  • FIS GROUP SLOVAKIA, a.s. Komárno
  • Procter & Gamble, spol s r.o., Bratislava
  • HENKEL Slovensko, spol. s.r.o., Bratislava
  • Mestský úrad Komárno
  • Restaurant Klapka, Komárno
  • WILLEX, s. r. o., Komárno
  • Latrend s.r.o. Komárno
  • REAL – K, s.r.o., Komárno
  • Nadácia ESPÉRANCE, Bratislava
  • Červený kríž Komárno
  • UNICEF, Bratislava
  • HELADA, s.r.o., Nové Zámky
  • DM – Drogérie Markt, s.r.o., Komárno
  • Kožená galantéria, v. d., Komárno
  • IDEA – D, Bratislava
  • ORION Slovakia, spol. s r.o., Nitra
  • Gymnázium J. L. Šuleka, Komárno
  • Združená stredná škola obchodu a služieb, Komárno
  • Univerzita J. Selyeho – kolektív študentov, Komárno
  • Nadácia Mgr. Petra Németha, Dunajská Streda
  • Ústredie diakónie RKC na Slovensku

  Fyzické osoby

  • Ing. Radi Balázs, Komárno
  • RNDr. Klokner Lóránt, Komárno
  • Alzetta Michele, Taliansko
  • Mgr. Tímea Szénássy

  Rodiny z Komárna a okolia

 • Abrahámová, Adamcová, Andrušková, Andrejcová, Antalíková, Árendášová, Árgyusiová, Apagyi
 • Bastrnáková, Babišová, Bagin, Balogová, Bendová, Bendó, Barošová, Béberová, Bekeová, Bilková, Boháková, Bukelová, Bátovská, Beblavá, Baštrnák, Balajová, Bajcsiová, Boyová, Botiková, Bobil, Bárci, Bachorecová, Baloghová, Beňová, Bilka, Bohil, Blechová
 • Cvik, Cékušová, Csehová, Čičová, Čechová, Cifrová, Csepregi,
 • Danková, Dénešová, Drgáčová, Ďurčišová, Dorotovičová, Danciová, Daňková, Demaček, Ďurišová, Ďurišková, Dudášová, Dubček
 • Ficher, Filko, Fördösová, Franková, Fülöp, Farkas, Frádelyiová
 • Gombíková, Granerová, Galgóczy, Gamsjágerová, Grigová, Gajdočová, Gunda, Gaulider, Gerec
 • Herda, Hajbácsová, Halmová, Hamranová, Hodeková, Hodúrová, Hovorková, Hronská, Hegedűsová, Hlavačková, Hliva, Hodurová, Hebelka, Horváthová, Horňáčková, Hudáková, Hudík,
 • Chytrá
 • Ivanička, Ivancová, Ipóthová, Igarová, Ištenešová
 • Jády, Jasková, Jassa, Jávorková, Jókaiová, Jansdeák, Janiček, Jančová,
 • Kocsis, Keller, Krajčovičová, Kováčová, Kaczová, Kádeková, Kamocsaiová, Karcolová, Kissová, Koczkásová, Kozárová, Krondiaková, Kraslanová, Križanová, Kufelová, Kukurová, Kružliaková, Košťálová, Košárová Klementová, Kosztolányová, Kolibrik, Kövérová, Kajan, Kertészová, Karclová, Kmeťová, Kolomanová, Kolibáč, Kostkovičová, Kockášová, Kvardová, Kuliček, Kucmanová
 • Livinská, Labanczová, Lanczová, Lukáčová, Letková, Lišková, Lévaiová, Loydlová, Lanczová, Lovászová, Lakatošová, Lengyel
 • Manet, Mareková, Macejková, Majerová, Magyarics, Méhesová, Mészárosz, Mlinárová, Molnárová, Murková, Murová, Marafko, Mezeiová, Matycska, Mériová, Mulinková
 • Neviďanská, Némethová, Neštinová, Nagyová, Novotný, Neudal, Nezasky
 • Olegrová, Oravcová, Ondrušková, Olegza
 • Petáková, Podmanická, Páczerová, Petríková, Ponez, Podhorná, Perinová, Pivoda, Papp, Púchovská
 • Radim, Rubínová, Ráczová
 • Samáková, Sláviková, Szabóová, Szalayová, Szépová, Szépe, Szántoová, Severná, Szegheöová, Szilárdová, Szénasy
 • Šagátová, Škulibová, Šimkovičová, Šimonková, Špánik, Sulyok, Schmellhausová, Šabian, Sőbová, Šilling, Senkár, Sudárová, Schweigart
 • Teťáková, Toma
 • Užáková, Uhrinová
 • Vaňová, Vanyová, Vargová, Violová, Vadkerti, Vörös, Vašiová, Vido
 • Zambóová, Zimková, Zibická, Zsemleyová
 • Žákoví, Žideková, Žužulová, Žišková, Žiak
 • a
  ďalší neznámi darcovia

  Všetkým za pomoc veľmi pekne ďakujeme.

  február 2019