Ambulantné a terénne opatrenia

Centrum zabezpečuje opatrenia ambulantnou a terénnou formou na výkon nasledovných opatrení SPODaSK v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z.:

 • § § 11 ods. 2 písm. a) - opatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových, rozchodových situáciách, kedy je dieťaťu a jeho rodičom potrebné poskytnúť alebo sprostredkovať sociálne poradenstvo
 • § § 11 ods. 2 písm. b) - opatrenia pre rodičov dieťaťa odporučiť psychologickú pomoc v záujme obnovy manželského spolužitia a v záujme predchádzania nepriaznivým vplyvom rozvodu na dieťa
 • § § 11 ods. 2 písm. c) - opatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových, rozchodových situáciách, kedy je potrebné dieťaťu poskytnúť alebo zabezpečiť potrebnú psychologickú pomoc aj po rozvode
 • § § 11 ods. 3 písm. b) bod 1 - odborné metódy na prispôsobenie sa novej situácii
 • § § 11 ods. 3 písm. b) bod 2 – odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa
 • § § 11 ods. 3 písm. b) bod 3 - odborné metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch
 • § § 11 ods. 3 písm. b) bod 4 - odborné metódy na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností
 • § §11 ods.3 písm. b) bod 5 - odborné metódy na zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny, posúdenie možností rodičov, ďalších príbuzných a iných blízkych osôb dieťaťa riešiť situáciu dieťaťa a rodiny na účely určenia miery ohrozenia dieťaťa
 • § § 11 ods. 3 písm. d) - vykonávanie poradensko-psychologickej pomoci rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách
 • § § 12 ods. 1 písm. d) – uloženie dieťaťu, rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, povinnosti zúčastniť sa na výchovnom alebo sociálnom programe
 • § §37 ods. 2 písm. d) zákona o rodine - uloženie mal. dieťaťu alebo jeho rodičom povinnosti podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu
 • § §37 ods. 4 zákona o rodine - vykonávanie povinností uložených na zabezpečenie účelu výchovné opatrenia
 • § § 44a ods. 1 písm. a) – poskytovanie alebo zabezpečenie poskytnutia sociálneho poradenstva alebo iného odborného poradenstva
 • § § 44a ods. 1 písm. b) bod 1 – vykonanie alebo zabezpečenie vykonania opatrení na uľahčenie riešenia výchovných problémov alebo rodinných problémov
 • § § 73 ods. 6 písm. e) - poskytovanie sociálneho poradenstva mladému dospelému po ukončení náhradnej starostlivosti

Každý pracovný deň:

v pondelok a stredu od 8:30 do 16:30 hod., v utorok, štvrtok a piatok v čase od 7:30 do 15:30 hod., v meste Komárno na adrese Ulica Mieru č. 3.

Po dohode s klientom v domácnostiach klientov alebo v čase a priestoroch na to určených.

Bližšie informácie nájdete v   Programe Centra pre deti a rodiny Komárno.