• Centrum pre deti a rodiny Komárno

    Pomáhame deťom
    a rodinám

  • Venujeme sa deťom s láskou a porozumením

    Profesionálne náhradné rodiny, výchova v rodinnej atmosfére

Novinky

Pravidelne pripravujeme rôzne akcie pre deti aj verejnosť.
19 Jul 2019

Sestra - oznámenie o vyhlásení výberového konania, termín podania žiadosti do 22.08.2019

Výberové konanie číslo:  17/2019Názov pozície:    sestraPočet voľných miest:  1Organizačný útvar:  Špec... Viac
19 Jul 2019

Špeciálny pedagóg - informácia o voľnom pracovnom mieste, termín podania žiadosti do 22.08.2019

Názov pracovnej pozície:  odborný zamestnanec - špeciálny pedagóg, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme ... Viac
10 Jul 2019

Letný tábor v Patinciach

        Už po šiesty krát sa nám podarilo zrealizovať pobytový tábor v rekreačnom areáli Patince pre ... Viac
08 Jul 2019

Profesionálny náhradný rodič - oznámenie o vyhlásení výberového konania 16/2019

Výberové konanie číslo:  16/2019Názov pozície:  profesionálny náhradný rodič ... Viac
04 Jul 2019

Oznam

Oznam pre rodičov maloletých detí, u ktorých je nariadená ústavná starostlivosť o prispievaní na výživu maloletého dieťaťa 28,... Viac
18 Jun 2019

Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III

Cieľom národného projektu („NP“) „Podpora práce s dieťaťom a jeho rodinou“, ktorá bude realizovaná prostredníctvom podaktivít:... Viac

Pomáhajú nám

Zoznam všetkých sponzorov

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.