• Centrum pre deti a rodiny Komárno

    Pomáhame deťom
    a rodinám

  • Venujeme sa deťom s láskou a porozumením

    Profesionálne náhradné rodiny, výchova v rodinnej atmosfére

Novinky

Pravidelne pripravujeme rôzne akcie pre deti aj verejnosť.
17 May 2019

Špeciálny pedagóg - informácia o voľnom pracovnom mieste, termín podania žiadosti do 14.06.2019

Názov pracovnej pozície:  odborný zamestnanec - špeciálny pedagóg, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme ... Viac
17 May 2019

Sestra - oznámenie o vyhlásení výberového konania, termín podania žiadosti do 14.06.2019

Výberové konanie číslo:  12/2019Názov pozície:    sestraPočet voľných miest:  1Organizačný útvar:  Špec... Viac
16 May 2019

Vodič-údržbár - oznámenie o vyhlásení výberového konania, termín podania žiadosti do 14.06.2019

Výberové konanie číslo:  13/2019Názov pozície:    vodič-údržbár– zamestnanec v zmysle zákona vo verejnom záu... Viac
24 Apr 2019

Profesionálny náhradný rodič - oznámenie o vyhlásení výberového konania

Výberové konanie číslo:  11/2019Názov pozície:  profesionálny náhradný rodič ... Viac
24 Apr 2019

Sociálny pracovník - oznámenie o vyhlásení výberového konania, termín podania žiadosti do 23.05.2019

Názov pozície:  zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej sta... Viac
08 Mar 2019

Jarné prázdniny

Ďakujeme každému z Vás kto prispel 2% z daní pre Občianske združenie Deti - domov - rodina. Aj vďaka ním sa mohlo 9 detí zúčastniť jarné... Viac

Pomáhajú nám

Zoznam všetkých sponzorov

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.