Psychológ - OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

22.05.2024

NP RVOSPO – Podaktivita 2.1 (terénna/ambulantná forma)

Kraj: Nitriansky

Centrum pre deti a rodiny Komárno

Výberové konanie číslo: 5/2024

Názov pozície:    psychológ – zamestnanec v zmysle zákona vo verejnom záujme

Počet voľných miest: 1

Termín nástupu: ihneď

Miesto výkonu práce: Komárno, Ul. mieru č. 3

Základná zložka mzdy (v hrubom): v zmysle zákona č. 553/2003 Z .z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi prijímame nepretržite.

 

Viac informácii:

Oznámenie o VK psychológ-NP RVO SPO.pdf

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.