Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo v našom detskom domove je zastrešené cez program BUDDY.

Deti v rodinách sledujú svojich rodičov, ktorí ich majú radi a venujú im zadarmo svoju pozornosť a učia sa od nich rozmýšľať, cítiť, prežívať a rozhodovať sa. Deti bez takýchto možností trpia nedostatkom lásky, blízkosti, vzorov, nemajú kde vidieť, že je normálne nahnevať sa a zasa sa udobriť, vydržať v manželstve v dobrom aj v zlom, ísť do práce aj keď sa človeku nechce a vrátiť sa z nej domov síce unavený, ale aj tak plný lásky pre svoje dieťa.

Rodičia detí žijúcich v detských domovoch väčšinou neposkytujú svojim deťom možnosť spoznať takých dospelých, ktorí môžu byť vzorom pre ich deti a sami spravidla takýmito vzormi nie sú. Deti z detských domovov samozrejme poznajú množstvo dospelých - vychovávateľov, psychológov, sociálnych pracovníkov, učiteľov - tých však priamo alebo nepriamo platí štát za to, že im venujú pozornosť.

Stretnúť a mať naozajstný vzťah s dospelým človekom, ktorému by na nich záležalo celkom zadarmo a nezištne, je pre ne takmer nemožné.

Preto existuje program BUDDY. Buddy je dobrovoľník, ktorý umožní dieťaťu z detského domova mať s ním kvalitný a naozajstný vzťah so všetkým, čo k tomu patrí - trávia spolu celkom dobrovoľne voľný čas, dôverujú si, rozumejú si a vedia, že sa jeden od druhého majú čo učiť. Je to naozaj jednoduché. Vzťah so zrelým dobrým dospelým je totiž sám o sebe pre dieťa liečivý.

Program BUDDY je určený pre deti staršie ako 12 rokov, pretože mladšie deti sú náchylné naviazať sa na dobrovoľníka ako na náhradného rodiča. BUDDY nie je náhradný rodič, je to aspoň o 10 rokov starší priateľ - niečo ako krstný otec, mama, strýko, teta, starší brat alebo sestra.


Pokiaľ by ste mali záujem stať sa takýmto dobrovoľníkom pre deti z nášho detského domova, neváhajte nás kontaktovať. Program BUDDY zastrešuje Občianske združenie PRO VIDA.

Viac informácií nájdete na stránke: https://tvojbuddy.sk/