Kde nás nájdete

Centrum pre deti a rodiny Komárno (ďalej len Centrum) vykonáva opatrenia pobytovou formou pre dieťa na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, požiadania dieťaťa, rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia a pre plnoletú fyzickú osobu, ktorou je mladý dospelý, po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa.

Ďalej v zmysle § 59 zákona č. 305/2005 Z. z. Centrum vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ambulantnou alebo terénnou formou podľa schváleného programu Centra.Fakturačné údaje

Názov: Centrum pre deti a rodiny Komárno
Adresa: Mieru č. 3, 945 01 Komárno
IČO: 35628383
DIČ: 2020946092

Kontakty

Adresa

Centrum pre deti a rodiny Komárno
Ul. mieru 3
945 01 Komárno
riaditel@cdrkomarno.sk

Riaditeľ

Ing. Silvia Dorotovičová
035 / 24 33 011
Fax: 035 / 24 33 019
riaditel@cdrkomarno.sk
riaditel.komarno@ded.gov.sk

Sociálni pracovníci

Mgr. Veronika Adamek – koordinátorka CPPR
Mgr. Tímea Bohonyová
Mgr. Renáta Valentovičová
035 / 24 33 014
socialne@cdrkomarno.sk
socialne.komarno@ded.gov.sk

Hlavná sestra

Iveta Dudášová
035 / 24 33 013
hlavnasestra@cdrkomarno.sk

Vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku

Ing. Adriana Tóthová
035 / 24 33 019
hospodar.komarno@ded.gov.sk

Personalistka

Mgr. Veronika Öllősová
035 / 24 33 012
personalne@cdrkomarno.sk
pam.komarno@ded.gov.sk

Ekonómka

Bc. Andrea Bergerová
035 / 24 33 012
ekonom.komarno@ded.gov.sk

Špecializovaná samostatná skupina I., II., III.

tel. č.: 035 / 77 21 074

Ambulantné a terénne opatrenia

Mgr. Borbála Forró - psychológ, +421 908 530 062
Mgr. Nikoleta Lakatosová – sociálny pracovník, +421 908 540 487
Mgr. Adriana Gyurcsovicsová – sociálna pracovníčka npdei3@cdrkomarno.sk


Odporúčané linky

   Odporúčané linky