Voľné pracovné miesta

Prehľad aktuálnych voľných pracovných miest.
17 May 2019

Špeciálny pedagóg - informácia o voľnom pracovnom mieste, termín podania žiadosti do 14.06.2019

Názov pracovnej pozície:  odborný zamestnanec - špeciálny pedagóg, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme ... Viac
17 May 2019

Sestra - oznámenie o vyhlásení výberového konania, termín podania žiadosti do 14.06.2019

Výberové konanie číslo:  12/2019Názov pozície:    sestraPočet voľných miest:  1Organizačný útvar:  Špec... Viac
16 May 2019

Vodič-údržbár - oznámenie o vyhlásení výberového konania, termín podania žiadosti do 14.06.2019

Výberové konanie číslo:  13/2019Názov pozície:    vodič-údržbár– zamestnanec v zmysle zákona vo verejnom záu... Viac
24 Apr 2019

Profesionálny náhradný rodič - oznámenie o vyhlásení výberového konania

Výberové konanie číslo:  11/2019Názov pozície:  profesionálny náhradný rodič ... Viac
24 Apr 2019

Sociálny pracovník - oznámenie o vyhlásení výberového konania, termín podania žiadosti do 23.05.2019

Názov pozície:  zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej sta... Viac

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.