Chcete si osvojiť dieťa?

Máte záujem stať sa osvojiteľom (to je adoptívnym rodičom)?

Navštívte príslušný ÚPSVR v mieste svojho trvalého bydliska, kde Vám bude poskytnuté poradenstvo a informácie o náhradnej rodinnej starostlivosti, konkrétne o osvojení maloletého dieťaťa. O postupe pri podaní žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť a o procese sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti.

Potrebné je absolvovať prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť. Sami sa môžete rozhodnúť, kde túto prípravu absolvujete (ÚPSVR v mieste bydliska alebo akreditované subjekty – Návrat o. z. , Úsmev ako dar o. z.). Obsah a rozsah prípravy je stanovený zákonom (v rozsahu min. 26 hodín) a jej súčasťou je aj posudzovanie spôsobilosti žiadateľa stať sa náhradným rodičom, ktoré je ukončené záverečnou správou. Ďalším krokom je podanie žiadosti o zapísanie do evidencie žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa osvojiteľom.

Pri osvojení (adopcii) je dieťa zverené do adoptívnej rodiny na základe súdneho rozhodnutia o predosvojiteľskej starostlivosti, ktorá trvá 9 mesiacov. Po tomto čase súd rozhodne o zrušení alebo právoplatnosti osvojenia. Po právoplatnosti rozhodnutia o osvojení sú adoptívni rodičia zapísaní do nového rodného listu dieťaťa namiesto biologických rodičov, tým sa dieťaťu mení priezvisko podľa priezviska adoptívnych rodičov. Dieťa nadobúda všetky práva biologického dieťaťa a rodičia všetky povinnosti ako voči svojmu biologickému dieťaťu. Rodičia zastupujú mal. dieťa vo všetkých právnych úkonoch.

Podrobné informácie o osvojení nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Adoptívni rodičia majú nárok na rovnaké finančné príspevky ako biologickí rodičia.
Bližšie informácie o príspevkoch nájdete na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak Vás zaujali informácie, a ste z nášho regiónu, tak na týchto adresách Vám poradia ako postupovať, ak ste sa rozhodli osvojiť si dieťa.

Kontakty

Tu Vám poradia ako postupovať, ak ste sa rozhodli osvojiť si dieťa

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno
Oddelenie SPOD a SK
M.R.Štefanika 9
945 01 Komárno
Vedúci oddelenia: PhDr. Ľudovít Lukuvka
tel. č.: 035/24 42 600
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Oddelenie SPOD a SK
F. Kapisztóryho 1
940 01 Nové Zámky
Vedúci oddelenia: Mgr. Lucia Kecskésová
tel. č.: 035/24 40 600
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice
Oddelenie SPOD a SK
Ľ. Štúra 53
934 03 Levice
Vedúci oddelenia: Mgr. Marica Pásztor Daru
tel. č.: 036 24 40 606
Určený úrad Nitra
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra
Oddelenie SPOD a SK
Štefánikova tr. 88
949 01 Nitra
Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubica Augustínová
tel. č.: 037 22 40 604

Akreditované subjekty

O.Z. Návrat, o. z.
Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť
Kontakt na O.Z. Návrat, o. z.
Úsmev ako dar o. z.
Náhradná rodina
Kontakt na Úsmev ako dar o. z.