Oznam pre rodičov maloletých detí, u ktorých je nariadená ústavná starostlivosť o prispievaní na výživu maloletého dieťaťa

01.07.2024

Oznamujeme rodičom maloletých detí, u ktorých je nariadená ústavná starostlivosť, že dňom 1.7.2024 opatrením  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  č. 149/2024 Z. z. o úprave súm životného minima sa zvýšila suma životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa na 125,11 EUR  mesačne.

Z toho dôvodu sa odo dňa 1.7.2024 mení výška mesačného výživného na

37,53 EUR

ak Vám súd nariadil prispievať na výživu maloletého dieťaťa mesačne vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

Túto povinnosť ste povinný splniť do 15. -  teho dňa tohto mesiaca.

 

Komárno, 01.07.2024

 

1-7-2024-zvysenie-zivotneho-minima.pdf

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.