Zdravotnícky asistent - OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

03.07.2024

Kraj:  Nitriansky

 Centrum pre deti a rodiny Komárno, Ul. mieru č. 3, 945 01 Komárno

  

Výberové konanie číslo:  08/2024

Názov pozície:  zdravotnícky asistent

Počet voľných miest:  1

Termín nástupu:   po úspešnom absolvovaní výberového konania

Organizačný útvar:  Centrum podpory profesionálnych rodín

Miesto výkonu práce:  Ul. mieru 1389/3, 945 01 Komárno

Základná zložka mzdy (v hrubom):  v zmysle zákona č. 553/2003 Z .z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme min. 1000 eur (hrubá mzda)

 

Viac informácií:

062024-oznamenie-o-VK-zdavotnicky-asistent.pdf

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.