Projekt digitalizácie Centra podpory profesionálnych rodín

06.10.2020

Projekt digitalizácie Centra podpory profesionálnych rodín bol zrealizovaný z dôvodu očakávanej druhej vlny pandémie COVID – 19.

Vytvorili sme podmienky tak, aby každé naše dieťa malo možnosť spojiť sa so svojim psychológom, sociálnym pracovníkom a riešiť s ním svoje aktuálne potreby.

Tablety  umožnia deťom byť v kontakte  so svojimi priateľmi a rovesníkmi zo školy,  rovnako aj  s deťmi z ostatných PNR nielen počas aktivít a táborov, ktoré organizuje centrum.

 Veľká vďaka patrí všetkým dobrým ľuďom, ktorí nám darovali  2%  daní,  z ktorých sme projekt financovali a našej sociálnej pracovníčke Mgr. Veronike Pasztorekovej, ktorá  nainštalovala    na 18 tabletov a potrebné aplikácie a celý projekt sfunkčnila.

Ing. Silvia Dorotovičová, riaditeľka CDR

 

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.