Football people

15.10.2015


Futbalový zápas dňa 15.10.2015

 FOOTBALL PEOPLE,

ktorý organizuje Detský domov Komárno v spolupráci s obecným úradom Čalovec.


            Projekt FOOTBALL PEOPLE prebieha pod záštitou organizácie Fare, ktorá sa dlhoročne venuje podpore rôznych organizácií v boji za ľudské práva. Konkrétne medzinárodný projekt FP bojuje proti rasizmu, diskriminácii. Do tohto projektu sa každoročne zapája mnoho krajín po celom svete.


            Detský domov Komárno sa rozhodol zapojiť do tohto projektu práve z dôvodu zdôrazňovania rovnocennosti a rovnoprávnosti každej jednej ľudskej bytosti bez ohľadu        na farbu pleti, národnosť, vyznávané hodnoty. Posolstvom dnešného dňa je poukázať            na dôležitosť začleňovania detí z detského domova do širšej komunity a spoločenského diania v ich okolí. Myslíme si, že práve preto je dôležité uvedomiť si, že v športe nie je dôležité        z akého prostredia dieťa pochádza, ale to, že sa chce a dokáže plnohodnotne zúčastniť spoločenského diania širšej komunity. 


            Týmto zápasom a celým podujatím chceme učiť naše deti a viesť ich k tolerancii, priateľstvu, fair play a rovnosti.

POVEDZME NIE DISKRIMINÁCII, A ÁNO ROVNOSTI!!


Práve preto aj v dnešnom zápase budú proti sebe hrať dve zmiešané družstva detí z Detského domova Komárno a z futbalového družstva Obce  Čalovec.


Naše heslo znie NIE JE DOLEŽITÁ FARBA PLETI, ALE FARBA DRESU!!! Práve preto máme čiernobiele dresy, aby sme zvýraznili, že sme všetci spolu za jednu vec!!!!


Stránka Facebook a udalosť: 

https://www.facebook.com/detskydomovkomarnofp2015

 https://www.facebook.com/events/1650218155195870/


Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.