Ďakovný list Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a. s. Bratislava.

12.09.2018

Ďakovný list


        V mene detí a zamestnancov Detského domova Komárno chcem vysloviť veľkú vďaku za pomoc


Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a. s. Bratislava.


Vďaka poskytnutému finančnému daru vo výške 3000 EUR sa nám podarilo zveľadiť prostredie samostatného jednoizbového bytu, ktorý sa využíva ako jedna z možností na pobyty detí z profesionálnych náhradných rodín.

        Do bytu bolo zakúpené nové interiérové vybavenie, nová kuchynská linka so zabudovanými elektrospotrebičmi a kuchynský stôl so stoličkami.

Naše zariadenie participuje v Národnom projekte Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach, ako partner. V priestoroch bytu bude pracovať novoprijatý zamestnanec vychovávateľ/profesionálny náhradný rodič, ktorého hlavnou úlohou bude zabezpečenie starostlivosti o dieťa, ktoré je umiestnené v PNR počas čerpania dovolenky alebo práceneschopnosti PNR a odľahčujúcich pobytov zameraných na psychohygienu a prevenciu syndrómu vyhorenie pre PNR.

        Veľmi si ceníme Vašu ochotu a pomoc, vďaka ktorej si naše deti užívajú zmodernizované útulné prostredie domova.V Komárne, 12.9.2018

Ing. Silvia Dorotovičová, riaditeľka


Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.