Ocenenie

30.05.2023

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

 

udelilo tímu sestier  CDR Komárno

 

                                                                  OCENENIE

  

ako prejav uznania a vďaky za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti našim deťom

 

 

Poďakovanie a uznania  tímu 13 sestier vyjadruje aj  vedenie CDR Komárno a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov SR

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.