Ocenenie Profesionálneho náhradného rodiča

17.10.2022

         V rámci našich nominácií na prvý ročník oceňovania profesionálnych náhradných rodičov, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov SR udelilo Ildikó Markovicsovej

Ocenenie za významný prínos v oblasti profesionálneho náhradného rodičovstva

v Liptovskom Mikuláši dňa 06.10.2022 v kategórii starostlivosť o ŤZP dieťa, ktoré  svojou starostlivosťou  výrazne posunul.   

        Profesionálny náhradný rodič v  Centre pre deti a rodiny Komárno pracuje od roku 2012.       Za toto obdobie pani Markovicsová poskytla starostlivosť 10 deťom. Aktuálne  poskytuje starostlivosť  trom  deťom z toho dve deti sú  ŤZP.  

       Ocenenie získala vďaka vôli a chuti neprestajne, bez zaváhania deťom pomáhať. Aj               v skutočne náročných časoch, pani Markovicsová sa vždy snaží nájsť  tie najvhodnejšie riešenia pre deti.  

 

Ocenenie PNR.pdf

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.