Hogyan válhatunk hivatásos szülőkké?

Már tizenöt éve hivatásos nevelőszülők segítik a Centrum pre deti a rodiny (továbbá Centrum) működését. Általuk a gyermekek lehetőséget kapnak arra, hogy családi környezetben nevelkedjenek, és enyhítsék az esetleges traumákat, melyet a biológiai családtól való elszakadás okoz. Minden 6 év alatti gyermeket a biológia családjából kivéve ideiglenesen hivatásos szülőknél helyeznek el, mindaddig, amíg a gyermek családjában rendeződnek a körülmények, vagy a gyermeknek találnak nevelőszülőket.

  • § A hivatásos szülő a Centrum alkalmazásában áll, és saját otthonában neveli a rá bízott gyermeket, gyermekeket. Legalább 1, legfeljebb 3 gyermeket nevelhet. (§17 ods. a Vyhlášky č. 103/2018 MPSVR SR)
  • § A gyermekek ellátása, nevelése a hivatásos szülő családi házában/lakásában történik, melynek tulajdonosa, résztulajdonosa, bérlője vagy albérlője. (§51, ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele)
  • §A hivatásos nevelőszülőknek legalább középiskolai végzettséggel kell rendelkeznie, és részt kell venniük egy képzésen. (§15 ods. 1 a 2 Vyhlášky 103/2018)
  • §A hivatásos szülő a Centrum alkalmazottja, ezért a Munkatörvénykönyv 52-es paragrafusa vonatkozik rá. Az érdeklődőnek jó fizikai és mentális állapotban kell lennie. A hivatásos nevelő szülő bérezését a Munkatörvénykönyv 120-as paragrafusa írja elő.
  • §A gyermek részére a hivatásos szülő az alábbi törvény által előírt összeget kapja: §18 ods. 1 Vyhlášky č. 103/2018 Z. z. MPSVR SR.
  • §A gyermek lakhatás támogatására a hivatásos szülő az alábbi törvény által előírt összeget kapja: §18 ods. 3 Vyhlášky č. 103/2018 Z. z. MPSVR SR.
  • §Aki hivatásos szülővé szeretne válni, annak egy 80 órás, képzésen kell részt vennie.

Annak, aki nevelőszülővé szeretne válni, erős elhatározásra van szüksége, hiszen ezzel a lépéssel a saját, de környezete életét is teljes mértékben megváltoztatja. Másodsorban jó egészségi állapotban kell lennie és megfelelő lakhatási körülményekkel kell rendelkeznie. Arra is fel kell készülnie, hogy a gyermek csak addig marad nála, amíg nem sikerül őt visszahelyezni a biológiai családba, vagy amíg nem sikerül állandó családot találni számára, akik örökbe fogadják. Nagy figyelmet kell fordítani a szakmai felkészítésre, hiszen a képzésen a hivatásos szülő megtudhatja a munkájával járó pozitívumokat és negatívumokat is.

Ha szeretne hivatásos szülővé válni a Centrum pre deti a rodiny Komárno ingyenes képzést szervez.

Hivatásos szülők a UPSVR oldalán

Az alábbi címen és e-mail címeken hasznos információkhoz juthat:

Centrum pre deti a rodiny Komárno
Ul. mieru č.3
945 01 Komárno

Szakmai felkészítést – képzést az alábbi akreditált szervezetek is végeznek:

O.Z. Návrat

Részletes információk a "O.Z. Návrat" weboldalán

Úsmev ako dar

Részletes információk a "Úsmev ako dar" weboldalán

A törvények teljes megfogalmazását megtalálják a www.slov-lex.sk oldalon.