Palacinková párty

28.07.2017

Deti z profesionálnych rodín a zo skupín z kmeňovej budovy detského domova nemajú počas školského roka veľa príležitostí na stretnutie. Stretávajú sa prevažne počas prázdnin v táboroch. V júli sme sa rozhodli využiť letné obdobie na stretnutie detí spojené s tým, čo majú všetky radi – papaním dobrých palaciniek. Za výraznej podpory starších detí sa nám podarilo zorganizovať v priestoroch DeD „PALACINKOVÚ PÁRTY“.

Staršie deti vytvorili pozvánky a naši budúci kuchári mali príležitosť predviesť svoje kuchárske schopnosti pri príprave palaciniek, mladšie deti nám zas pomohli pri výzdobe v parku DeD. Napriek tomu, že nám počasie neprialo a celá slávnosť sa musela presunúť        do vnútorných priestorov, sme si posedenie skutočne užili. Deti sa zišli v hojnom počte a ako to na správnej párty býva, po dobrom jedle začala veselá tanečná zábava. Mladší aj starší predviedli až nečakané tanečné kreácie, niektorí mali dokonca nacvičenú choreografiu. Keď sa palacinky minuli, vyhladovaných tanečníkov zachránila ich obľúbená pizza.

Zábava trvala až do neskorých poobedných hodín a všetci prítomní sa rozchádzali s príjemným pocitom a priehrštím zážitkov, tešiac sa na opätovné stretnutie, či už v tábore alebo pri ďalšej akcii organizovanej detským domovom.
V Komárne, 28.07.2017   

Autor: Mgr. Lucia Dudášová

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.