Vodič-údržbár - oznámenie o vyhlásení výberového konania, termín podania žiadosti do 14.06.2019

16.05.2019

Výberové konanie číslo:  13/2019

Názov pozície:    vodič-údržbár– zamestnanec v zmysle zákona vo verejnom záujme

Počet voľných miest:  1

Organizačný útvar:  ekonomicko-prevádzkový úsek

Miesto výkonu práce:  Komárno, Ul. mieru č. 3

Základná zložka mzdy (v hrubom): min. od 530,50 EUR v zmysle zákona č. 553/2003 Z .z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Hlavné úlohy:  

Vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel

Komplexné upratovanie pracovísk v zariadení

Termín nástupu:  ihneď


Dokument na stiahnutie:

  Oznámenie o vyhlásení výberového konania - vodič, údržbár (2).pdf

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.