Vodič-údržbár - oznámenie o vyhlásení výberového konania

29.03.2021

Výberové konanie číslo:  02/2021

Názov pozície:    vodič-údržbár– zamestnanec v zmysle zákona vo verejnom záujme

Počet voľných miest:  1

Organizačný útvar:  ekonomicko-prevádzkový úsek

Miesto výkonu práce:  Komárno, Ul. mieru č. 3

Základná zložka mzdy (v hrubom): min. od 600,00 EUR v zmysle zákona č. 553/2003 Z .z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Hlavné úlohy:  

Vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel určených na prepravu osôb.

Bežné údržbárske práce v Centre.

Termín nástupu:  ihneď

 

 

Dokument na stiahnutie:

Oznámenie o vyhlásení výberového konania - vodič, údržbár 022021.pdf

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.