Poďakovanie

22.12.2018


V mene detí  a zamestnancom Detského domova Komárno chceme vysloviť 

POĎAKOVANIE

všetkým dospelým, deťom i firmám, ktorí osobne či anonymne

venovali

finančné či materiálne prostriedky, hračky, ošatenie, vlastné výrobky, vlastnú prácu a vlastný čas

a tým prispievali počas celého roka i v období čarovného času Vianoc

k naplneniu myšlienky spolupatričnosti k tým, ktorí čakajú  na to najdôležitejšie - vlastnú rodinu ...


Ešte raz ďakujeme za to najkrajšie, čo sa nám vďaka Vám podarilo:

úsmev a šťastie detí


 


Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.