Špeciálny pedagóg - informácia o voľnom pracovnom mieste

08.10.2019

Názov pracovnej pozície odborný zamestnanec - špeciálny pedagóg, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

Základná zložka mzdy:   odmeňovanie podľa prílohy č. 4 – Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov  – k zákonu č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi prijímame nepretržite.


Informácie na stiahnutie:

  špeciálny pedagóg.pdf

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.