Psychológ - oznámenie o vyhlásení výberového konania, termín podania žiadosti do 03.12.2019

06.11.2019

Termín nástupu: ihneď

Miesto výkonu práce:  Komárno, Ul. mieru č. 3

Počet voľných miest: 1

Platová trieda: min. 6 v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Názov pracovnej pozíciezamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - psychológ


Informácie na stiahnutie:

  Informácia o voľnom pracovnom mieste - psychológ 03.12.2019.pdf

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.