Ďakujeme za podporu

15.10.2018

V detskom domove v parku pre deti za dva dni vyrástol krásny, zelený trávnik vďaka firme BORA-LUK s.r.o. Komárno. Majiteľ firmy Ján Jankovič sa rozhodol, že miesto plánovanej lacnejšej výsadby trávnika, ktorú sme si po vyhodnotení prieskumu trhu objednali v jeho firme, zrealizuje za rovnakých podmienok pokladenie trávového koberca. Oslovil zopár správnych ľudí, ktorí ochotne pomohli.

Veľké poďakovanie patrí štedrým darcom Mgr. Patrikovi Rumanovi z Komárna, Františkovi Szalaymu z Moče a spoločnosti Ever Green SK s.r.o. z Radvane nad Dunajom, za pomoci ktorých sa podarilo zakúpiť potrebných 280m2 trávového koberca. Dopravu trávového koberca do detského domova bezplatne zabezpečil Zalán Marcsa z Búču.

K dielu prispela aj Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická v Komárne pod vedením riaditeľa Ing. Jána Vettera, ktorá každoročne organizuje zbierku hračiek pre náš detský domov. Tentoraz študenti ochotne pomohli s kladením trávového koberca.

Zelený trávnik nie je len pastvou pre oči ale určite bude aj miestom na veselú a bezpečnú hru našich detí. 


Touto cestou chceme poďakovať v mene našich detičiek a zamestnancov detského domova realizátorom a sponzorom za štedrý dar.

Autor: Mgr. Viera SákováAko pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.