Letný tábor DeD Landia

27.08.2018

V mesiaci august sa v krásnom prostredí Račkovej doliny vo Vysokých Tatrách konal detský tábor DeD Landia. V tábore organizovanom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Fórom riaditeľov a zamestnancov detských domovov sa stretávajú každoročne najšikovnejšie a najviac oceňované deti z detských domovov. Tento rok sa ho mohli zúčastniť až dve dievčatá z nášho detského domova. Dominika a Letícia si svoju odmenu skutočne užili, v tábore bol už tradične pripravený pestrí program na ktorý tak skoro nezabudnú. Medzi deti už tradične zavítal aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý rád odpovedal na ich zvedavé otázky. Dievčatá získali mnoho nových kamarátov a dúfajú, že sa im podarí stretnúť sa i na  budúci rok.


https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/minister-zavital-do-letneho-tabora-deti-z-detskych-domovov.html


Autor: Mgr. Lucia Dudášová


Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.