Piaty ročník letného tábora v Patinciach

27.07.2018

Vďaka spoločnosti Silcotec Europe (Sk) s.r.o. sme už po piaty krát zrealizovali pobytový tábor v rekreačnom areáli Patince pre deti z profesionálnych náhradných rodín.

Chutnú stravu a príjemné ubytovanie nám počas tábora poskytol penzión Adriana. Tábora sa zúčastnilo 18 detí. Slnečné počasie nám umožnilo tráviť voľné chvíle na kúpalisku v Patinciach, keď sa na oblohe objavili mraky mohli sme si vyskúšať aj vnútorný bazénový svet Wellness hotela Patince. Pri spoločných aktivitách a zážitkoch sa deti bližšie spoznali a prehĺbili svoje priateľstvá. Okrem zábavy sme počas tábora aj pracovali na osobnostnom rozvoji. Odborný tím zamestnancov viedol skupinové hry zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov. Športové vyžitie bolo umožnené pri vodných aktivitách, hraní futbalu, volejbalu, bedmintonu či veselých naháňačkách.

Všetky deti si odniesli veľa pozitívnych zážitkov a veselých príhod, na ktoré budú ešte dlho spomínať. Vďaka táboru sa nám tiež podarilo zabezpečiť odľahčenie profesionálnych náhradných rodičov, ktorí si počas pobytu detí v tábore čerpali dovolenku.

Mgr. Veronika Pasztoreková - koordinátorka CPPRAko pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.