Patince 2015

27.08.2015

Počas letných prázdnin vďaka finančnému daru od spoločnosti Silcotec Europe(Sk) s.r.o. sociálne pracovníčky a psychológovia detského domova zorganizovali už druhý pobytový tábor pre deti z profesionálnych rodín v kúpeľoch Patince. Deti sa tešili, že aj tento rok majú možnosť navštíviť termálne kúpalisko, wellness a vychutnať si prechádzky na brehu Dunaja. Spestrením pobytu bola vyhliadková plavba loďou po Dunaji, ktorá zanechala v deťoch hlboké zážitky.

V rámci pobytu sme sa zamerali aj na sociálno-psychologickú intervenciu. Našim zámerom bolo, aby sme v rámci letných aktivít deťom hravou formou sprostredkovali informácie o Dohovore o právach dieťaťa, pretože výchova k právam detí učí deti vzájomne si porozumieť a akceptovať rôznorodosť ako prirodzenú.

Na záver si deti užili diskotéku spojenú s vyhodnotením a ocenením detí za správanie, čistotu izieb, ako aj za pomoc menším deťom. Tí najšikovnejší sa tešili z pekných cien. Počas letného tábora mali deti možnosť prehĺbiť vzájomné vzťahy, a aj so zamestnancami prežiť príjemné chvíle a zážitky na ktoré budú dlho spomínať.


Mgr. Veronika Pasztoreková - koordinátorka CPPRAko pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.