Letný tábor v kúpeľoch Patince

27.08.2014

             Druhý augustový týždeň sociálne pracovníčky detského domova zorganizovali  pobytový tábor pre deti   z profesionálnych rodín  v rekreačnom areáli  Patince v  penzióne Jarka. Odborní zamestnanci pripravili  pre deti  bohatý a zaujímavý program, ktorý  zahŕňal návštevu termálneho kúpaliska a  wellnessu. V podvečer bol program  prispôsobený požiadavkám detí - prechádzky pri  Dunaji, hry na detskom ihrisku, loptové hry.

            V rámci pobytu sme sa zamerali aj na sociálno-psychologickú intervenciu, rozvíjanie sociálnych kompetencií a zručností, na rozvíjanie komunikácie, kooperácie, sebapoznávania, na hodnotový systém, na identifikáciu a vyjadrenie pocitov, emócií.

            Na záver sme zorganizovali rozlúčkovú párty spojenú s ocenením tých najlepších. Deti prejavili záujem o pobyt aj na ďalší rok, najväčší úspech zožalo kúpalisko s toboganmi a zábavné aktivity. Počas letného tábora mali deti možnosť navzájom sa lepšie spoznať, vytvoriť si nové priateľstvá a profesionálni rodičia mali možnosť  čerpať dovolenku.

            Aj touto cestou chceme spoločne deti i zamestnanci vyjadriť spoločnosti Silcotec Europe Komárno poďakovanie za finančnú podporu,  vďaka ktorej sa tábor uskutočnil.

V Komárne, 27.8. 2014

 

 sociálne pracovníčky
Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.