Oznam

12.07.2018

Oznam pre rodičov maloletých detí, u ktorých je nariadená ústavná starostlivosť o prispievaní na výživu maloletého dieťaťa 


Oznamujeme rodičom maloletých detí, u ktorých je nariadená ústavná starostlivosť, že dňom 1.7.2018 opatrením  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 196/2018 Z. z. o úprave súm životného minima sa zvýšila suma životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa na 93,61 EUR  mesačne.

Z toho dôvodu sa odo dňa 1.7.2018 mení výška mesačného výživného na

28,08 EUR

v prípade ak Vám súd nariadil prispievať na výživu maloletého dieťaťa mesačne vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

Túto povinnosť ste povinný splniť do 15. – eho dňa tohto mesiaca.


Komárno, 12.07.2018                                                              

Vypracoval: Bc. Adriana KováčováAko pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.