Športové majstrovstvá

18.06.2018

V Kolárove sa v máji 2018 uskutočnili športové hry detí z detských domovov Nitrianskeho kraja. Z nášho detského domova športovalo sedem detí, ktoré dosiahli veľmi pekné výsledky. Podarilo sa im získať jedno      1. miesto, dve 2. miesta a dve 3. miesta. Aj napriek tomu, že počasie podujatiu neprialo, si deti súťažné dopoludnie užili a spokojné sa vrátili domov. Tri deti boli neskôr pozvané na ďalšie kolo súťaže.

V krásnom prostredí v Šamoríne sa vo štvrtok 14.06.2018 uskutočnili 28. Celoslovenské športové hry detí z detských domovov – Športové majstrovstvá s Nestlé 2018, do ktorých sa zapojilo celkovo 770 detí z 52 detských domovov. Podujatie zorganizovali spoločnosť Nestlé Slovensko spolu so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Fórum riaditeľov a zamestnancov  detských domovov a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Cieľom majstrovstiev je motivovať deti k aktivitám podnecujúcim húževnatosť, odhodlanie a vytrvalosť, posilňovať sebavedomie, rozvíjať schopnosti prekonávania prekážok a zabezpečovať záujmové a športové aktivity zamerané na podporu vhodného využívania voľného času.

Všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a gratulujeme Dominike, Alexovi a Oliverovi ku krásnym výsledkom!

         

Autor: Mgr. Réka Szalmová, vychovávateľka
Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.