Mladí záchranári

30.04.2018

        V prekrásnom prostredí mŕtveho ramena rieky Váh  sa dňa 26. apríla 2018 uskutočnil už 23. ročník súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Okresné a mestské kolo súťaže zorganizoval Okresný úrad Komárno v spolupráci s Mestským úradom Komárno.

        Myšlienkou, cieľom súťaže bola snaha prebudiť a cielene podporiť u detí záujem o záchranárske aktivity, pohyb a pobyt v prírode, budovať u nich pozitívny vzťah k príprave na sebaochranu a vzájomnú pomoc.  

        Svoje schopnosti, vedomosti a fyzickú kondíciu si prišlo na súťaž zmerať 16 družstiev zo základných škôl okresu Komárno, 1 družstvo z Maďarska a 1 družstvo  z Českej republiky.

        Organizátori súťaže aj tento rok zabezpečili pestrý a zaujímavý sprievodný program. Súťažiaci, hostia, ako aj pozvané deti z materských škôl, základných škôl a deti z detského domova si mohli pozrieť ukážky z činnosti jazdnej polície – hipológie, zásahovej činnosti polície, činnosť ochranárskeho združenia Gbelcia crassiceps - pre pomoc prírode.

        Sprievodný program si boli pozrieť a súťažiacich povzbudzovať v sprievode vychovávateľa  aj naše deti, zaujali ich ukážky s koňmi, hasičské a záchranárske autá a užili si atmosféru súťaže družstiev.


Autor: Bc. Adriana Kováčová


Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.