Poďakovanie sestrám

12.05.2018

            Práca s deťmi vyžaduje veľa trpezlivosti, ostražitosti a v neposlednom rade lásky. Lásky dosť silnej, aby vydržala emocionálny nápor, ktorý starostlivosť o dieťa predstavuje,  dosť silnej na to, aby sa človek nezľakol puta, ktoré zo vzťahu s dieťaťom vznikne. Zároveň to musí byť láska bezpodmienečná, nič nežiadajúca, nič neočakávajúca.

            Naše zariadenie má neuveriteľné šťastie, pretože v ňom pracujú zdravotné sestry,  ktoré sú ochotné obetovať svoj vlastný každodenný život pomoci deťom. Deťom, ktoré do vienka nedostali ani milujúcich a starostlivých rodičov,  ale ani zdravie....


Zaslúžia si  nesmierny obdiv, pretože sa vydali cestou  pomoci  zdravotne ťažko postihnutým deťom- cestou, ktorá je  mnohokrát  veľmi ťažká a veľmi smutná...


            Dennodenne ochotné podeliť sa o svoj čas, o svoju lásku spríjemňovať im život a ukázať im to krásne aj v ťažkých situáciách, v ktorých sa tieto deti denne ocitajú. Prinášajú tak deťom obrovskú dávku empatie a citu a neodrádza ich vedomie, že dieťa, s ktorým nadviažu silné puto, nemusia vidieť rásť. ..


            Najťažší aspekt tejto práce nie je samotná pomoc, no vedomie, že mnohých z tých, ktorých milujeme, už zachrániť nemôžeme. Toto vedomie príde často náhle a tvrdo a nie je hanba podľahnúť mu. No odvážiť sa sprevádzať ťažko choré dieťa na jeho púti životom, bezpodmienečne a bez ohľadu na to, aká dlhá táto púť bude, to je hodné nekonečnej vďaky...

            Opätovanie lásky s vedomím, že kúsok seba, ktorý tomu druhému odovzdávam, už nikdy neuvidím, je ťažké. Naše sestry však vyvažujú toto vedomie  istotou, že každý  odovzdaný kúsok  nájde u malého dieťaťa svoje miesto.

            Pre toto všetko, milé  naše sestričky,  zasluhujete náš  obrovský obdiv !!!


Vďaka

Riaditeľka a odborní zamestnanci detského domova

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.