YAD VASHEM

26.01.2018

Spolu so skupinou pedagógov z celého Slovenska som v termíne od 3.12. do 10.12.2017 absolvovala v Izraeli seminár o holokauste a jeho priblížení deťom, výchove k tolerancii, rovnoprávnosti a empatii voči druhým.  Holokaust, výraz najužšie spájaný s úmyselným pokusom vyhladiť židovskú rasu v Európe v rokoch 1941-1945 bol podrobne preberaný na prednáškach, workshopoch a priamo s preživšími holokaustu v triedach školy Yad Vashem, ktorá je národným židovským pamätníkom holokaustu. Privítali nás Richelle Bud Caplan, riaditeľka Európskej sekcie Medzinárodnej školy štúdií holokaustu, Miriam Mouryc ambasádorka pre Českú a Slovenskú republiku a veľvyslanec Peter Hulényi, ktorý svojim príhovorom otvoril seminár.

V Yad Vashem sa nachádza rozsiahly archív, knižnica, múzeá a pamätník Spravodlivých medzi národmi, je poverený dokumentovaním osudov Židov počas holokaustu, zachovávaním pamiatky a príbehu každého zo 6 miliónov obetí a odovzdávaním odkazu holokaustu ďalším generáciám. Spoznali sme kultúru židovského národa, navštívili mnohé historické pamiatky - Baziliku Svätého hrobu, Múr nárekov, starovekú pevnosť Masadu, Mŕtve more a rôzne iné zaujímavé miesta.


Tento seminár sa uskutočnil vďaka Ministerstvu školstva SR a partnermi spolupráce v Izraeli.

V kalendárnom roku 2018 plánujem uskutočniť vzdelávanie pre zamestnancov a deti  v našom detskom domove na tému holokaust, výchove k tolerancii, rovnoprávnosti a empatii voči druhým.

V Komárne, 26.01.2018

Autor: Mgr. Adriána ZahoranováAko pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.