Ochranárik 112

01.12.2017

Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany


Prvý decembrový deň, je už tradične  „Národným dňom jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112“. Pri tejto  príležitosti aj tento rok sekcia krízového riadenia MV SR v spolupráci s okresnými úradmi MV SR, MŠVVaŠ SR,  vyhlásila celoslovenskú výtvarnú súťaž s názvom  „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Téma súťaže „Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a s čím by som pomohol ja“.

Téma zaujala aj nášho vychovávateľa Mgr. Szaba, ktorý deťom zábavnou hrou priblížil prácu záchranárov- požiarnikov, policajtov aj zdravotníkov. Deti upútal natoľko, že sa s vervou zapojili do výtvarnej súťaže. Ich úsilie a kreatívne umelecké dielka ocenila porota, v ktorej mali okrem záchranára zastúpenie aj dvaja významní komárňanskí odborníci na umenie  a to akademický maliar József Szilva a Mgr. art. Helena Szilva.

V kategórii žiakov základných škôl I. stupňa náš Jožko obsadil tretie miesto a v kategórii žiakov špeciálnych škôl náš Jurko získal krásne prvé miesto, vďaka čomu jeho kresba postúpila do celoslovenského kola súťaže.

Ceny deťom osobne odovzdali zamestnanci odboru krízového riadenia Okresného úradu Komárno, ktorí našich výtvarníkov podporili v kreslení aj novými farbičkami, temperkami aj štetcami.Z ocenenia našich detí mali veľkú radosť aj zamestnanci na skupine, ktorí im za úspech  pripravili vynikajúcu tortu. Deti si tak spoločne s milou návštevou mali možnosť posedieť, porozprávať sa  a vychutnať si víťazstvo. 

Záujemcovia si môžu výherné výtvarné diela pozrieť v učebni útvaru obrany na Mestskom úrade Komárno, Ul. Zámoryho 12 v Komárne do 8.12.2017.
Autor:  Mgr. Renáta ValentovičováAko pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.