Rok 2011 je európskym rokom dobrovoľníctva

02.12.2012


Skupina žiakov z gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka Komárno sa zapojila do projektu „Tínedžerské dobrovoľníctvo“. Je to projekt IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. Z celého Slovenska bolo vybraných päť organizácií a cieľom projektu bolo podporiť a rozvíjať myšlienku dobrovoľníctva u mladých ľudí.

Prečo sa študenti do tohto projektu zapojili?

·         Chceli využiť svoj voľný čas vhodne, zmysluplne a nezvyčajne.

·         Nechceli robiť to, čo je zaužívané, chceli robiť niečo iné.

·         Chceli robiť niečo, čo ich baví, napĺňa, niečo čo nemusia, ale chcú.

·         Chcú robiť niečo „dobré“ pre iných. Niečo, čo im pomôže uľahčiť život alebo im prinesie aspoň radosť.

·         Chceli sa aj niečo nové pri tom naučiť.

Projekt „Tínedžerské dobrovoľníctvo“ umožnil mladým ľudom, bez predošlej dobrovoľníckej skúsenosti, absolvovať špeciálne pripravený dobrovoľnícky program. Partnerskou organizáciou sa staj aj Detský domov Komárno.

Študenti gymnázia absolvovali nasledovné aktivity:                                      

·         Úvodné školenie o dobrovoľníctve

·         Zahájili zbierku  - Korčule pre deti z detského domova“            

·         Šiestim školopovinným deťom darovali korčule

·         Počas zimných prázdnin sa študenti s deťmi stretávali na klzisku a naučili ich všetkých korčuľovať

·         Počas ďalších dvoch mesiacov sa stretávali na klzisku každú sobotu v doobedňajších hodinách

·         Urobili zbierku „ Náučné knihy – encyklopédie pre deti z detského domova“ a odovzdali ich deťom


Dobrovoľníctvo asi najkrajšie vystihuje veta:

NEVEDEL, DO ČOHO A KAM IDE, ALE TERAZ PRESNE VIE, ČO A KOHO OPÚŠŤA.
Okrem veľkého ĎAKUJEME za všetky obdarované deti  a to nielen v roku 2011, ale každoročne   za všetky hračky a knižky venované deťom pred Vianocami, Vám prajeme, aby ste naďalej menili svet okolo nás s Vaším dobrým srdcom.


 S vďakou deti, zamestnanci a riaditeľka detského domova
Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.