Patince 2023

10.07.2023

V dňoch 26. 06. – 01. 07. 2023 sme po desiaty krát zrealizovali pobytový tábor v rekreačnom areáli Patince, pre 13 detí z profesionálnych náhradných rodín a zo špecializovanej samostatnej skupiny.

Príjemné ubytovanie a chutnú stravu nám počas tábora poskytol opäť Penzión Adriana. Slnečné a mierne teplé počasie počas celého týždňa nám umožnilo tráviť voľné chvíle na kúpalisku ako aj vo vnútorných bazénoch Wellness Hotelu Patince. Vďaka mnohým spoločným aktivitám a zážitkom deti  prehĺbili svoje priateľstvá a utužili sa vzťahy medzi deťmi a odborným tímom. Čas v tábore  sa odborný tím snažil využiť nielen na zábavu detí, ale i na ich všestranný rozvoj hravou a zaujímavou formou.

Deti mali možnosť venovať sa rôznym aktivitám ako napr.  plávanie, skákanie do vody, šmýkať sa na toboganoch, hranie futbalu a iných loptových hier pod dohľadom zamestnancov centra.

Posledný deň v poobedňajších hodinách deti boli odmenení sladkou odmenou v podobe zmrzliny za účasť na letnom rekreačnom tábore v Patinciach. Tábor sme uzavreli v posledný večer pred odchodom rozlúčkovou oslavou záverečným vyhodnotením celého pobytu, odovzdaním diplomov a darčekov, drobným občerstvením a diskotékou. Deti i zamestnanci hodnotia tábor veľmi pozitívne nakoľko bolo pripravených veľa rôznych aktivít pre deti, ktoré si užili a zážitky z tábora im ostanú v srdciach a v ich mysli navždy.  

Touto cestou sa zo srdca chceme poďakovať spoločnosti SILCOTEC EUROPE (SK), s. r. o., vďaka ktorej bolo deťom už po desiaty krát  možné zabezpečiť tento výnimočný tábor.

 

                                                                      Mgr. Tímea Juhos, sociálna pracovníčka pre PNR

 

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.