Príprava na vykonávanie náhradnej starostlivosti

14.09.2023

Oznamuje verejnosti, že odo dňa 17.10.2023 Centrum pre deti a rodiny Komárno realizuje prípravu pre fyzické osoby, ktoré majú záujem o profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.

Profesionálna náhradná rodina je organizačnou zložkou centra pre deti a rodiny, v ktorej sa starostlivosť o dieťa poskytuje v domácom prostredí zamestnanca - profesionálneho náhradného rodiča.

Rozsah prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti je:

  • 60 hodín, ak  fyzická osoba ukončila úplné stredné vzdelanie,
  • 80 hodín, ak fyzická osoba ukončila stredné vzdelanie.

 Žiadosť o zaradenie do prípravy je potrebné vyplniť a zaslať na adresu centra.

Bližšie informácie a prihlášku k príprave nájdete na:

https://cdrkomarno.sk/page/ako-sa-stat-profesionalnym-nahradnym-rodicom

kontaktujte nás na adrese:

 Centrum pre deti a rodiny Komárno, Ul. mieru č.3, Komárno 945 01

Mgr. Tímea Bohonyová, tel. č. : 035 24 33 014  

prostredníctvom e-mailovej adresy: socialne.Komarno@ded.gov.sk

 

Tešíme sa na realizáciu v poradí už  siedmej prípravy PNR a na stretnutie s Vami

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.