Súťaž Volkswagen - Auto budúcnosti

03.11.2017

Vytvorili sme auto budúcnosti


Nadácia Volkswagen každoročne pripravuje výherný projekt pre deti z detských domovov a náhradných rodín. Náš detský domov sa už tradične do tohto projektu zapája. V roku 2017 bolo úlohou detí zostrojiť auto budúcnosti. Keďže táto téma ponúkala možnosť plne zapojiť svoju fantáziu a uplatniť svoje zručnosti, deti sa tejto úlohy s vervou chytili.

Kreativitu detí samostatnej špecializovanej skupiny ocenila aj spoločnosť Volkswagen, keďže model auta ktorý vytvoril Juraj sa dostal medzi 10 najlepších a bol ocenený elektronickou stavebnicou. Je potrebné oceniť aj snahu vychovávateľa v špecializovanej skupine, bez ktorého pomoci by model auta budúcnosti vznikal ovela ťažšie. Jurajovi k úspechu gratulujeme a veríme že jeho tvorivosť mu prinesie mnoho úspechov a radosti aj v budúcnosti. 


Autor: Mgr. L. Dudášová


Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.