Deň detí

05.06.2017

Detský domov Komárno každoročne pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravuje oslavu. Deti za pomoci zamestnancov na oslavu pozývajú svojich rodičov, súrodencov a príbuzných. Tento rok sa oslava konala 31. mája za krásneho slnečného dňa v parku detského domova. Deti sa spolu s vychovávateľmi podieľali na príprave výzdoby aj malého občerstvenia pre rodičov a príbuzných. Rodiny si s deťmi v parku užívali spoločné chvíle pri rôznych aktivitách. Deti predviedli svoju zručnosť v športe, tanci aj speve. Spolu s rodičmi si zahrali badminton, futbal, volejbal a iné veselé hry s balónmi. Parkom domova sa ozýval veselý smiech a vrava dospelých aj detí.

Deti sa tešili z návštevy svojich rodičov, súrodencov a príbuzných. Túto príležitosť na stretnutie využilo až 22 z nich. Hoci sa deti každoročne zúčastňujú viacerých osláv MDD, táto je pre nich najcennejšia. Okrem darčekov a dobrôt od rodičov ich však najviac hreje vedomie, že na nich ich príbuzní myslia. Všetci si z oslavy odniesli zážitky, na ktoré budú dlho spomínať.

Akcie ktorých sa zúčastnia rodičia a príbuzní mal. detí sú organizované s cieľom zachovania, rozvíjania a prehlbovania rodinných väzieb. Deti sa takýmto aktivitám tešia a pozitívne vplývajú na ich rozvoj. Ponúka im skvelú príležitosť naplánovať si ďalšie spoločné stretnutia a aktivity, ktoré sú zastávkami na bezpečnej ceste detí domov, k svojim blízkym.


Autor: Mgr. Renáta Valentovičová

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.