Patince 2022

06.07.2022

V dňoch 27. 06. – 03. 07. 2021 sme po deviatykrát zrealizovali pobytový tábor v rekreačnom areáli Patince, pre 20 detí z profesionálnych náhradných rodín a zo špecializovanej samostatnej skupiny.

Príjemné ubytovanie a chutnú stravu nám počas tábora poskytol opäť Penzión Adriana. Slnečné a teplé počasie počas celého týždňa nám umožnilo tráviť voľné chvíle na kúpalisku v rekreačnej oblasti Patince. Vďaka mnohým spoločným aktivitám a zážitkom deti  prehĺbili svoje priateľstvá a utužili sa vzťahy medzi deťmi a odborným tímom. Čas v tábore  sa odborný tím snažil využiť nielen na zábavu detí, ale i na ich všestranný rozvoj hravou a zaujímavou formou. Odborný tím zamestnancov viedol skupinové aktivity ako aj individuálne rozhovory s deťmi zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov, trestno- právnej zodpovednosti detí, ako aj aktivity zamerané na poznanie svojho tela, zmeny pri dospievaní.    

Deti mali možnosť venovať sa rôznym aktivitám ako napr.  plávanie, skákanie do vody, šmýkať sa na toboganoch, hranie futbalu a iných loptových hier pod dohľadom zamestnancov centra.

V rámci tábora sme aj našich športovcov Žanetu a Ondreja pochválili a pred ostatnými deťmi vyzdvihli ich úspechy za, ktoré sme ich aj odmenili balíčkom vitamínových doplnkov pre podporu ich budúcej kariéry ako aj poukážkou do kníhkupectva. Súrodencom deti zablahoželali a odmenili ich patričným potleskom.   

Posledný deň sme zorganizovali rôzne športové a vedomostné aktivity, ako hľadanie pokladov, beh na čas, skladanie puzzle, loptové hry. V poobedňajších hodinách deti boli odmenení sladkou odmenou v podobe zmrzliny za aktívnu účasť na športových a vedomostných aktivitách. Tábor sme uzavreli v posledný večer pred odchodom rozlúčkovou oslavou záverečným vyhodnotením celého pobytu, odovzdaním diplomov a darčekov, drobným občerstvením a diskotékou. Deti i zamestnanci hodnotia tábor veľmi pozitívne nakoľko bolo pripravených veľa rôznych aktivít pre deti, ktoré si užili a zážitky z tábora im ostanú v srdciach a v ich mysli navždy.  

Touto cestou sa zo srdca chceme poďakovať spoločnosti SILCOTEC EUROPE (SK), s. r. o., vďaka ktorej bolo deťom už po deviatykrát  možné zabezpečiť tento výnimočný tábor.

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.