Maľujeme s úsmevom

30.12.2016

2017 |  Juraj, pod vedením  vychovávateľa Mgr.  Szabó - použitá technika vodotlač


Kalendár Úsmev ako dar

Na výzvu Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar sa deti zo špecializovanej samostatnej skupiny  pod vedením vychovávateľov  zapojili    do výtvarnej súťaže s názvom „ Maľujeme s úsmevom - Kaufland daruje na Vianoce úsmev“ na tému „Ročné obdobia“.  Do kalendára Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar bola zaradená  aj  kresba  nášho Jurka.Komárno,  december 2016

                                                                                              Autor: Mgr. Renáta Valentovičová

sociálny pracovník


 

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.