Úspechy našich detí vo vzpieraní

16.09.2021

Súrodenci Dömeoví navštevujú už druhý rok Klub vzpierania a silového trojboja v Hurbanove, kde získavajú úspech za úspechom, diplom za diplomom.

Ich vytrvalosť a odhodlanosť sa odzrkadlila aj na súťaži vo Veľkom Mederi dňa 11.09.2021, kedy sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska vo vzpieraní mladších žiakov a žiačok, ktoré reprezentovali aj naše deti.

 

                    Majsterkou Slovenska sa stala Žaneta Dömeová v kategórii mladších žiačok do 49 kg   

                    Majstrom Slovenska sa stal Ondrej Döme v kategórii do 44 kg

 

Ďalšie úspechy :

Dolný Kubín, dňa 03.10.2020    Žaneta Dömeová 3. miesto

                                                          Ondrej Döme 2. miesto

Trenčín, dňa  23.10.2021

                                                          Žaneta Dömeová a Ondrej Döme 4. miesto za družstvo

 

    Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu a zo srdca im všetci gratulujeme!

 

 Vypracovala: Mgr. Denisa Pivodová, sociálna pracovníčka

 

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.