Nevadí, že si iný! Stále si jedným z nás!

03.12.2021

Existuje dieťa, ktoré nesníva o tom, že zapadne do spoločnosti medzi skupinu seberovných a bude mať uznané svoje dary a talenty, ktoré má? Nie! Všetky deti majú nádeje a sny aj vrátane detí so zdravotným postihnutím. A všetky deti si zaslúžia spravodlivú šancu na uskutočnenie svojich snov.

Deti so zdravotným postihnutím sú viac než schopné prekonať prekážky a začleniť sa, zaujať svoje oprávnené miesto  v spoločnosti, ako ostatní rovesníci bez postihnutia.

Dokážu obohatiť životy svojich blízkych. Príliš veľa detí so zdravotným postihnutím však nemá takúto príležitosť, a tak sú tu u nás v Centre pre deti a rodiny Komárno na špecializovaných samostatných skupinách:

  1. 1. skupinu detí tvoria: deti s telesným postihnutím, zmyslovým postihnutím, kombináciou postihnutí a deti, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou na základe vyjadrenia podľa osobitného predpisu.

Aktuálne sú na skupine imobilné deti , vo veku od 0 do 7 rokov.

  1. 2. skupinu detí tvoria: deti s telesným postihnutím, zmyslovým postihnutím, kombináciou postihnutí a deti, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou na základe vyjadrenia podľa osobitného predpisu.

Aktuálne sú deti na skupine mobilné, vo veku od 3 do 8 rokov.

  1. 3. skupinu detí tvoria: deti s telesným postihnutím, zmyslovým postihnutím, kombináciou postihnutí a deti, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou na základe vyjadrenia podľa osobitného predpisu.

Deti na skupine sú mobilné, vo veku od 4 do 14 rokov.

Až príliš často sú deti so zdravotným postihnutím medzi poslednými v rade, pokiaľ ide o zdroje a služby, najmä tam, kde sú na začiatku nedostatočné.

Často sú len predmetom zľutovania alebo, čo je ešte horšie, diskriminácie a zneužívania. Depriváciami, ktorým čelia deti a dospievajúci so zdravotným postihnutím, sú porušenia ich práv a princípu spravodlivosti, v centre ktorých je starostlivosť o dôstojnosť.

Začlenenie detí so zdravotným postihnutím do spoločnosti je možné. Vyžaduje si to však najskôr zmenu vnímania, uznanie toho, že deti so zdravotným postihnutím majú rovnaké práva ako ostatní.  Že môžu byť činiteľmi zmeny a sebaurčenia, nielen príjemcami dobročinnosti, že ich hlasy  a volanie o pomoc musia byť pri tvorbe našich politík a programov,  počuť a ​​dbať na ne.

Ak sa nám nepodarí tieto deti počúvať, nedokážeme im pomôcť aby sa necítili menejcenný, šťastní a aby žili svoje životy plnohodnotne.

Našťastie sa dosahuje pokrok, a to aj  dátumom 3. december,  ktorý sa stal Medzinárodným dňom osôb so zdravotným postihnutím.

Aj my zamestnanci centra si chceme tento deň pripomenúť.

 

 

 

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.