Patince 2021

12.07.2021

V dňoch 26. 06. – 03. 07. 2021 sme po ôsmykrát zrealizovali pobytový tábor v rekreačnom areáli Patince, pre 21 detí z profesionálnych náhradných rodín a zo špecializovanej samostatnej skupiny. Tento tábor bol pre deti výnimočný najmä preto, že to bola ich prvá spoločná aktivita  po dlhom období, kvôli karanténnym opatreniam súvisiacich s pandémiou COVID 19.

Príjemné ubytovanie a chutnú stravu nám počas tábora poskytol  Penzión Adriana. Slnečné počasie počas celého týždňa nám umožnilo tráviť voľné chvíle na kúpalisku v rekreačnej oblasti Patince. Vďaka mnohým spoločným aktivitám a hlavne zážitkom deti  prehĺbili svoje priateľstvá a taktiež sa utužili vzťahy medzi deťmi a odborným tímom. Čas v tábore  sa odborný tím snažil využiť nielen na zábavu detí, ale i na ich všestranný rozvoj hravou a zaujímavou formou. Odborný tím zamestnancov viedol skupinové aktivity ako aj individuálne rozhovory s deťmi zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov, ako aj aktivity zamerané na poznanie svojho tela, zmeny pri dospievaní.    

Deti mali možnosť venovať sa rôznym športovým aktivitám ako napr.  plávanie, skákanie na trampolíne, hranie futbalu a iných loptových hier pod dohľadom zamestnancov centra.

Posledný deň sme všetci spoločne zažili výletnú plavbu po rieke Dunaj na trase Patince- Moča. Deti sa plavbe výletnou loďou veľmi tešili, bol to pre nich nezabudnuteľný zážitok.

Deti i zamestnanci hodnotia tábor veľmi pozitívne nakoľko bolo pripravených veľa rôznych aktivít pre deti, ktoré si užili a zážitky z tábora im ostanú v srdciach a v ich mysli navždy.  

Touto cestou sa zo srdca chceme poďakovať spoločnosti SILCOTEC EUROPE (SK), s. r. o., vďaka ktorej bolo deťom už po ôsmykrát  možné zabezpečiť tento výnimočný tábor.

Mgr. Tímea Bohonyová,  koordinátorka PNR

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.