Oznam pre rodičov maloletých detí, u ktorých je nariadená ústavná starostlivosť o prispievaní na výživu maloletého dieťaťa

08.07.2020

Oznamujeme rodičom maloletých detí, u ktorých je nariadená ústavná starostlivosť, že dňom 1.7.2020 opatrením  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 174/2020 Z. z. o úprave súm životného minima sa zvýšila suma životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa na 98,08 EUR  mesačne.

Z toho dôvodu sa odo dňa 1.7.2020 mení výška mesačného výživného na

29,42 EUR

 v prípade ak Vám súd nariadil prispievať na výživu maloletého dieťaťa mesačne vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. Túto povinnosť ste povinný splniť do 15. – eho dňa tohto mesiaca.

 

Komárno, 06.07.2020

Vypracoval: Mgr. Renáta Valentovičová

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.