Letný tábor v Patinciach 2020

07.07.2020

V dňoch 27. 06. – 04. 07. 2020 sme po siedmy krát zrealizovali pobytový tábor v rekreačnom areáli Patince, pre 18 detí z profesionálnych náhradných rodín a zo špecializovanej samostatnej skupiny. Tento tábor bol pre deti výnimočný najmä tým, že to bola prvá spoločná aktivita  po zložitom období karanténnych opatrení súvisiacich s pandémiou COVID 19 a deti si ju patrične užili.

Príjemné ubytovanie a chutnú stravu nám počas tábora poskytol opäť Penzión Adriana. Slnečné počasie počas celého týždňa nám umožnilo tráviť voľné chvíle na kúpalisku a v rekreačnej oblasti Patiniec. Vďaka mnohým spoločným zážitkom a aktivitám deti  prehĺbili svoje priateľstvá a taktiež sa utužili vzťahy medzi deťmi a odborným tímom. Čas v tábore  sa odborný tím snažil využiť nielen na bezstarostnú zábavu detí, ale i na ich osobnostný rozvoj, samozrejme hravou a zaujímavou formou. Odborný tím zamestnancov viedol skupinové aktivity i individuálne rozhovory s deťmi zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov.   

Deti pod vedením zamestnancov kultivovali aj svoju fyzickú stránku rôznymi športovými aktivitami ako plávanie, skákanie na trampolíne, hranie futbalu a iných loptových hier.

Deti i zamestnanci si odniesli veľa pozitívnych zážitkov a veselých príhod, na ktoré budú dlho spomínať. Vďaka táboru sa nám tiež podarilo zabezpečiť odľahčenie profesionálnych náhradných rodičov, ktorí si počas pobytu detí v tábore mohli čerpať zaslúženú dovolenku. 

Týmto sa zo srdca chceme poďakovať spoločnosti SILCOTEC EUROPE (SK), s. r. o., vďaka ktorej bolo deťom už po siedmy krát možné zabezpečiť tento výnimočný tábor.

 

Komárno, dňa 15. 07. 2020                                                    Autorka: Mgr. Petra Ondrušková

                                                                                                                 sociálna pracovníčka

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.