Oznam v súvislosti s výskytom COVID – 19

18.05.2020

V súvislosti s výskytom COVID – 19 je činnosť nášho Centra odo dňa 06.03.2020 obmedzená v súlade s aktuálnymi nariadeniami vlády SR a CDR a riadi sa podľa vypracovaného Krízového plánu pre CDR Komárno.

V dňoch 06. a 07.05.2020 boli všetky deti aj zamestnanci testovaní na COVID – 19. Výsledky testov sú  negatívne.

V rámci uvoľňovania opatrení zo strany vlády SR oznamujeme rodinným príslušníkom a blízkym osobám maloletých detí, že od 18.05.2020 návštevy  v priestoroch CDR sú povolené pri dodržiavaní prísnych hygienických podmienok na obidvoch stranách.

Návštevy pre širokú verejnosť sú naďalej zakázané.

 

Žiadame rodinných príslušníkov, aby pred plánovanou návštevou kontaktovali sociálneho pracovníka  CDR  na tel. čísle 035/24 33 014

a dohodli si termín a  podmienky návštevy.

 

 

Dokument na stiahnutie:

oznam pre BR.pdf

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.