Svetový deň sociálnej práce

17.03.2020

     Bol ustanovený Medzinárodnou federáciou sociálnych pracovníkov v roku 1983 a neskôr sa ako partneri podieľali pri príprave ďalšie organizácie z oblasti sociálnej práce, ako napríklad Medzinárodná asociácia škôl sociálnej práce.

     Svetový deň sociálnej práce sa stal zlatým klincom v kalendári sociálnej práce, kedy sociálni pracovníci po celom svete v spolupráci s jednotlivcami, rodinami, komunitami a širšou spoločnosťou oslavujú a vyzdvihujú prínos profesie. Je to kľúčový deň v roku, v ktorom sa sociálni pracovníci na celom svete spájajú, aby oslávili úspechy tejto profesie a preniesli tematické posolstvo do svojich komunít a pracovísk, aby zvýšili povedomie o sociálnej práci a o potrebe ďalších sociálnych opatrení. 

Tento sviatok sa oficiálne oslavuje vždy tretí utorok v mesiaci marec. Tento rok to vychádza na 17.03.2020 a téma tohto roka je Podpora dôležitosti ľudských vzťahov.

     Pre nás dnešný Svetový deň sociálnej práce nie je obyčajným dňom. Aj keď túto profesiu mnohí zatracujú, podceňujú, či dokonca sa z nej smejú. Avšak tie roky štúdia, dobrovoľníckej praxe vykonávanej súbežne a nepretržite , následne x rokov praxe v tejto profesii, vôbec neboli a ani nie sú jednoduché. No som presvedčená o tom, že aj odbor sociálna práca dokáže dať človeku neskutočne veľa do osobného i profesijného života.

     Tak ako lekári zachraňujú ľudský život a snažia sa o zlepšenie zdravotného stavu svojich pacientov, sociálni pracovníci sa snažia (okrem iného) o vyriešenie problémovej situácie, prinavrátenie dôstojnosti, či o jej zachovanie, zlepšenie kvality života svojich klientov. Sociálni pracovníci riešia mnohé otázky každodenného života. Krízy partnerské i rodinné, problémy detí, mládeže, hendikepovaných, ale aj seniorov.

     Aj sociálni pracovníci, ak chcú byť dobrí v tom, čo robia, sa musia ďalej vzdelávať, posúvať sa, získavať prax a skúsenosti. Neraz stoja pred neľahkými rozhodnutiami, skúškami, rozhodnutiami, s ktorými viac či menej vnútorne (ne)súhlasia, no robia všetko preto, aby iným dokázali podať pomocnú ruku. Aj sociálni pracovníci sú horší, lepší, dobrí, zdatní či menej zdatní. A aj tí, pre ktorých sociálna práca nie je len profesiou na papieri, ale srdcovou záležitosťou…

Vypracovala: Mgr. Veronika Pasztoreková – sociálny pracovník

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.