Profesionálne náhradné rodičovstvo

11.12.2019


Ako pracovalo Centrum podpory profesionálnych náhradných rodín v našom zariadení počas roku 2019.

Zorganizovalo na jar a  jeseň prípravu na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti. Oboch príprav sa spolu zúčastnilo 20 účastníkov, ktorí ju všetci úspešne ukončili a sú pripravení poskytnúť domov deťom, ktoré to potrebujú.

Touto cestou by sme chceli poďakovať účastníkom prípravy, ktorí boli skutočne dobrými poslucháčmi a svojimi postrehmi, spätnou väzbou obohatili tím prípravy.

Ďakujeme tiež všetkým zamestnancom, ktorí sa na príprave podieľali a prispeli svojimi bohatými vedomosťami a skúsenosťami ku kvalitnej príprave budúcich profesionálnych náhradných rodičov.

Celá príprava na profesionálne náhradné rodičovstvo sa niesla v príjemnej a priateľskej atmosfére a veríme že všetci účastníci sú dobre pripravení na výkon svojho budúceho zamestnania, ktoré sa pre nich stane poslaním.  

Naši profesionálni náhradní rodičia počas tohto kalendárneho  roku poskytli láskyplný domov šestnástim novoprijatým deťom vo veku do jedného roka. 

Aktuálne je v dvadsiatich profesionálnych náhradných rodinách umiestnených 37 detí vo veku od 0 do 14 rokov. Odborný tím poskytuje pravidelne mesačne podporu všetkým rodičom aj deťom. Zabezpečuje im rôzne voľnočasové a preventívne aktivity, rieši výchovné problémy a pomáha im pri kontakte so zdravotníckymi aj školskými zariadeniami. 

Za odborný tím prípravy


 


Mgr. Veronika Pasztoreková, vedúca CPPR

Mgr. Lucia Dudášová, koordinátor prípravy na vykonávanie PNR


Foto: na prezentáciu boli použité ilustračné fotografie


Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.