Referent PaM - informácia o voľnom pracovnom mieste, termín podania žiadosti do 20.11.2019

30.10.2019

Názov pozície:    referent PaM a pohľadávok – zamestnanec v zmysle zákona vo verejnom záujme

Základná zložka mzdy (v hrubom): v zmysle prílohy č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z .z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, min. 950,00 EUR.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 20.11.2019.


Informácie na stiahnutie:
  Oznámenie o vyhlásení výberového konania - ekonomický zamestnanec.pdf

Ako pomôcť?

Prispieť môžete hračkami, oblečením alebo aj finančne. Každá pomoc deťom sa počíta.